Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 1. 2019

Datum objave: 19. 12. 2018
Rok za prijavo: 8. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 634/63 v izmeri 52 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 634/63).

Cena navedene nepremičnine je 5.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke