Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 1. 2019

Datum objave: 20. 12. 2018
Rok za prijavo: 9. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 208/3 v izmeri 121 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 208/3).

Cena navedene nepremičnine je 14.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke