Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 1. 2019

Datum objave: 3. 1. 2019
Rok za prijavo: 23. 1. 2019

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1380/10 v izmeri 34m2 (ID znak: parcela 1753 1380/10) k.o. 1753-Vižmarje,
- zemljišče parc. št. 1380/3 v izmeri 5m2 (ID znak: parcela 1753 1380/3) k.o. 1753-Vižmarje

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 3.120,00 EUR brez 2%DPN.

 

Razpisne datoteke