Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 1. 2019

Datum objave: 4. 1. 2019
Rok za prijavo: 24. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2045/81 v izmeri 58 m2, k. o. 1994 – Dobrova, (ID znak: parcela 1994 2045/81).

Cena navedene nepremičnine je 6.960,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke