Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2019

Datum objave: 8. 1. 2019
Rok za prijavo: 28. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 778/7 v izmeri 29 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 778/7). Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 3.480,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke