Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 1. 2019

Datum objave: 11. 1. 2019
Rok za prijavo: 31. 1. 2019

Prodaja nepremičnin:
- parc. št. 305/22 v izmeri 52 m2, ID znak: parcela 1732 305/22 in
- parc.št. 307/21 v izmeri 10 m2, ID znak: parcela 1732 307/21, obe k. o. Štepanja vas

Cena obeh nepremičnine je 7.440,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke