Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 2. 2019

Datum objave: 14. 1. 2019
Rok za prijavo: 3. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/5 v izmeri 127m2 (ID znak: parcela 1738 266/5) k.o. 1738 Dravlje,

Cena navedene nepremičnine je 10.160,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke