Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2019

Datum objave: 15. 1. 2019
Rok za prijavo: 4. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1165/10 v izmeri 83 m2 (ID znak: parcela 1723 1165/10) k.o. 1723 VIČ.

Cena navedene nepremičnine je 12.450,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke