Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 2. 2019

Datum objave: 30. 1. 2019
Rok za prijavo: 19. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1062/18 v izmeri 12 m2, k. o. 1733 – Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1062/18).

Cena navedene nepremičnine je 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke