Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 2. 2019

Datum objave: 30. 1. 2019
Rok za prijavo: 19. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 72/8 v izmeri 46 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 72/8).

Cena navedene nepremičnine je 5.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke