Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 2. 2019

Datum objave: 1. 2. 2019
Rok za prijavo: 21. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-3301-244 (2636 Bežigrad, stavba 3301, del 244) na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajana cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedem tisoč štiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke