Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2019

Datum objave: 4. 2. 2019
Rok za prijavo: 24. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 974/135, v izmeri 21 m2 (ID znak: parcela 1756 974/135) k.o. 1756-Črnuče,

Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 3.150,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke