Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 12. 2011

Datum objave: 5. 12. 2011
Rok za prijavo: 20. 12. 2011

o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture-plinovoda in vodovoda na parc. št. 118/146, k.o.Golovec.

Razpisne datoteke