Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 3. 2019

Datum objave: 8. 3. 2019
Rok za prijavo: 28. 3. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 183/11 (pred parcelacijo del zemljišča parc. št. 183/23) v izmeri 100 m2 k. o. 1695 Karlovško predmestje

Cena navedene nepremičnine je 15.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke