Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2019

Datum objave: 11. 3. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2019

Oddaja zemljišč v k. o. Trnovsko predmestje po priloženem seznamu (41 zemljišč) v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let.
Interesenti morajo biti oseba javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Razpisne datoteke