Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 4. 2019

Datum objave: 12. 3. 2019
Rok za prijavo: 1. 4. 2019

Prodaja nepremičnin:
- parc. št. 1881/5, v izmeri 47 m2, k. o. 1775 Sostro
- parc. št. 1881/19, v izmeri 61 m2, k. o. 1775 Sostro
- parc. št. 1881/20, v izmeri 34 m2, k. o. 1775 Sostro

Skupna cena nepremičnin je 11.360,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke