Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 4. 2019

Datum objave: 13. 3. 2019
Rok za prijavo: 2. 4. 2019

prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 949/7 v izmeri 92 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 949/7).

Cena navedene nepremičnine 11.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke