Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 4. 2019

Datum objave: 14. 3. 2019
Rok za prijavo: 3. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 154/6 v izmeri 52 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 154/6).

Cena navedene nepremičnine znaša 4.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke