Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 4. 2019

Datum objave: 13. 3. 2019
Rok za prijavo: 2. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/1 v izmeri 100 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1599/1).

Cena navedene nepremičnine je 12.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke