Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 4. 2019

Datum objave: 27. 3. 2019
Rok za prijavo: 16. 4. 2019

Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 1121/21 – delno, v izmeri 134 m2 (ID znak: parcela 1739 1121/21) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke