Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 4. 2019

Datum objave: 5. 4. 2019
Rok za prijavo: 25. 4. 2019

Prodaja solastniškega deleža do 37/100 nepremičnine-stanovanje na naslovu Rožičeva ulica 9, Ljubljana:
- ID znak: del stavbe 2706-279-4 ( stanovanje v izmeri 31,65 m2),
- ID znak: del stavbe 2706-279-5 ( klet v izmeri 5,7 m2) in
- ID znak: del stavbe 2706-279-6 ( shramba v izmeri 1,34 m2), vse v skupni izmeri 38,69 m2.

 

Razpisne datoteke