Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2011

Datum objave: 8. 12. 2011
Rok za prijavo: 28. 12. 2011

za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št: 26/7, 26/8 in 26/22, vse k.o. Rudnik, za potrebe priključevanja obstoječega stanovanjskega objekta na parc. št. 26/14, k.o. Rudnik, na javno kanalizacijsko omrežje.

Razpisne datoteke