Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 4. 2019

Datum objave: 8. 4. 2019
Rok za prijavo: 28. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1117/3 v izmeri 121 m2 (ID znak: parcela 1723 1117/3) k. o. 1723 VIČ,

Cena navedene nepremičnine je 14.520,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke