Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 4. 2019

Datum objave: 8. 4. 2019
Rok za prijavo: 28. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/238 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1722 361/238) k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE.

Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2%DPN

Razpisne datoteke