Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 4. 2019

Datum objave: 9. 4. 2019
Rok za prijavo: 29. 4. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/11 v izmeri 112 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/11).

Cena navedene nepremičnine 13.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke