Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 5. 2019

Datum objave: 12. 4. 2019
Rok za prijavo: 5. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/234 v izmeri 10 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 1707/234).

Cena navedene nepremičnine 1.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke