Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2019

Datum objave: 16. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 185/330 v izmeri 85 m2 (ID znak: parcela 1695 185/330) k. o. 1695 Karlovško predmestje,
- zemljišče parc. št. 185/332 v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1695 185/332) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 14.850,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke