Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2019

Datum objave: 16. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

Cena navedene nepremičnine je 11.100,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke