Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 5. 2019

Datum objave: 17. 4. 2019
Rok za prijavo: 7. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 949/8 v izmeri 14 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 949/8).

Cena navedene nepremičnine znaša 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke