Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 5. 2019

Datum objave: 18. 4. 2019
Rok za prijavo: 8. 5. 2019

Prodaja nepremičnin/e:

- zemljišče parc. št. 558/3 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1739 558/3) k. o. 1739 Zgornja Šiška
- zemljišče parc. št. 558/4 v izmeri 4 m2 (ID znak: parcela 1739 558/4) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

Cena za zgoraj naveden-o/e nepremičnin-o/e je 1.920,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke