Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 5. 2019

Datum objave: 19. 4. 2019
Rok za prijavo: 9. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/5 v izmeri 29 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/5).

Cena navedene nepremičnine 3.480,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke