Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 5. 2019

Datum objave: 19. 4. 2019
Rok za prijavo: 9. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1549/7, v izmeri 418 m2 (ID znak: parcela 1770 1549/7) k.o. 1770 Kašelj, v deležu do 34/526,

Cena navedene nepremičnine je 3.242,28 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke