Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 5. 2019

Datum objave: 23. 4. 2019
Rok za prijavo: 13. 5. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/3 v izmeri 3 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/3).

Cena navedene nepremičnine 360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke