Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2019

Datum objave: 10. 5. 2019
Rok za prijavo: 9. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo parc. št. 1004/51 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 2636 1004/51) k. o. 2636 Bežigrad,

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke