Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2019

Datum objave: 16. 5. 2019
Rok za prijavo: 9. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/162 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/162).

Cena navedene nepremičnine 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke