Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 6. 2019

Datum objave: 22. 5. 2019
Rok za prijavo: 11. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/5 v izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 957/5) k.o. Zgornja Šiška

Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke