Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 6. 2019

Datum objave: 23. 5. 2019
Rok za prijavo: 12. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/238 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1722 361/238) k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE,

Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke