Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 6. 2019

Datum objave: 30. 5. 2019
Rok za prijavo: 19. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 901/7 in 901/6 v izmeri 25 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 901/7 in 901/6).

Cena navedene nepremičnine 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke