Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 6. 2019

Datum objave: 3. 6. 2019
Rok za prijavo: 23. 6. 2019

za prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1451/2 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1451/2.

Cena navedene nepremičnine je 7.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke