Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2019

Datum objave: 5. 6. 2019
Rok za prijavo: 25. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 406/58 v izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1695 406/58) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR 2% DPN.

Razpisne datoteke