Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 6. 2019

Datum objave: 6. 6. 2019
Rok za prijavo: 26. 6. 2019

Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 2112/64, v izmeri 283 m2 (ID znak: parcela 1723 2112/64) k.o. 1723 Vič

 

Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen vzpostavitve parkirnih mest.

Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere, znaša 1.415,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke