Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 6. 2019

Datum objave: 6. 6. 2019
Rok za prijavo: 26. 6. 2019

Oddaja v najem so zemljišča:

- parc. št. 381/1, v izmeri 130 m2 (ID znak: parcela 1754 381/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 384/3, v izmeri 42 m2 (ID znak: parcela 1754 384/3), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 385/1, v izmeri 152 m2 (ID znak: parcela 1754 385/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 386/1, v izmeri 616 m2 (ID znak: parcela 1754 386/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

 

Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen urejanja in vzdrževanja.

Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere, znaša 940,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke