Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 6. 2019

Datum objave: 10. 6. 2019
Rok za prijavo: 30. 6. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/291 v izmeri 98 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 1707/291).

Cena navedene nepremičnine znaša 14.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke