Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2019

Datum objave: 12. 6. 2019
Rok za prijavo: 2. 7. 2019

prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1677/4 v izmeri 146 m2, k. o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/4) in parc. št. 1677/5 v izmeri 59 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/5).

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 16.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke