Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2019

Datum objave: 12. 6. 2019
Rok za prijavo: 2. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 680/48 v izmeri 172 m2 (ID znak: parcela 1749 680/48) k. o. 1749 Gameljne.

Cena navedene nepremičnine je 10.320,00 EUR 2% DPN.

Razpisne datoteke