Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2019

Datum objave: 12. 6. 2019
Rok za prijavo: 2. 7. 2019

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 974/761 v izmeri 32 m2, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/761)

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke