Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2019

Datum objave: 19. 6. 2019
Rok za prijavo: 9. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 379/2 v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1726 379/2) k. o. 1726 Šentpeter.

Cena navedene nepremičnine je 8.200,00 EUR 2% DPN.

Razpisne datoteke