Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 7. 2019

Datum objave: 19. 6. 2019
Rok za prijavo: 10. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 881/12 v izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1756 881/12) k. o. 1756 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine je 4.140,00 EUR + 22% DDV

Razpisne datoteke