Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 7. 2019

Datum objave: 21. 6. 2019
Rok za prijavo: 11. 7. 2019

Prodaja nepremičnin:

a.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/18 v izmeri 15 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/18).
Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR + 2% DPN.
b.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/19 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/19).
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
c.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/20 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/20).
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
č.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/21 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/21).
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
d.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/22 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/22).
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
e.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/23 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/23).
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
f.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/24 v izmeri 15 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/24).

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR + 2% DPN.

Razpisne datoteke