Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 7. 2019

Datum objave: 27. 6. 2019
Rok za prijavo: 17. 7. 2019

Prodaja nepremičnine:pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/27 v izmeri 7 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/27).

Cena navedene nepremičnine znaša 840,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke